Social

Mvo Beleid

M&G ziet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer als een vanzelfsprekendheid. Er wordt dan ook met veel ambitie gewerkt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De keus voor maatschappelijk verantwoord ondernemen komt voort uit het besef dat M&G onderdeel vormt van de maatschappij. Sociale en maatschappelijke betrokkenheid wordt door M&G beschouwd als een wezenlijk onderdeel van haar bestaansrecht.

Milieu

M&G besteedt veel aandacht aan milieubewust ondernemen. Onderdeel hiervan vormen de jaarlijkse controles, de afspraken met leveranciers en afnemers en het milieubewust werken binnen de organisatie. De kerntaken zijn het scheiden van afval, het ontwikkelen van recyclebare verpakkingen en het werken aan milieubesparende maatregelen..

Sociaal

Ons bedrijf wordt gekenmerkt door het sociale karakter met een bedrijfsmatige inslag. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid voor werknemers om zich te ontwikkelen binnen het bedrijf. Er worden verschillende kansen geboden voor het volgen van cursussen, waarbij er voor beide partijen een win-winsituatie ontstaat. Daarnaast wordt bijvoorbeeld contact behouden met oud-werknemers en worden de huidige werknemers aan de organisatie gebonden.

Veiligheid

Veiligheid voor haar werknemers staat bij M&G centraal binnen de productie. Dankzij een risico-inventarisatie worden de verschillende knelpunten zichtbaar en wordt er actie ondernomen om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Deze risico-inventarisatie wordt met enige regelmaat opnieuw uitgevoerd en van daaruit worden er nieuwe initiatieven genomen om de veiligheid te waarborgen.

Goede doelen

Goede doelen en M&G zijn al sinds lange tijd met elkaar verbonden. M&G probeert op SOS_Smallverschillende manieren een selectie van goede doelen te ondersteunen en er medewerking aan te verlenen. Enkele goede doelen waaraan M&G haar steun heeft gegeven: De Zonnebloem, War Child, UNICEF, het Wereld Natuurfonds en SOS Kinderdorpen.